MariaDB的安装配置及配置权限,备份及恢复数据库

安装MariaDB Mariadb安装说明 完整的 Mariadb数据库安装要求安装 mariadb和 mariadb- client软件组以下软件包将与 mariadb组一起安装: 以下软件包将与 …